יום הסטודנט

אוניברסיטת תל אביב

קמפיין תדמיתי ליום הסטודנט של אוניברסיטת תל אביב