Flip2mail

מצגת להגשת סטארטאפ

Flip2mail היא אפליקציה חדשה שנועדה לתמוך באפליקציה FLIPBOARD (מגזינים וירטואלים בנושאים מגוונים).
המצגת עוצבה במטרה להציג את הרעיון בפני הנהלת FLIPBOARD.